Σελίδα 1 από 1

Όροι συμμετοχής στις συζητήσεις (forums) του Motocikleta.Gr

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Ιούλ 12, 2006 11:30 am
από iliasRC31
Πριν αποφασίσετε να διαβάσετε ή να αποστείλετε οποιοδήποτε κείμενο σας στις συζητήσεις (forums) του Motocikleta.Gr θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τους παρακάτω όρους συμμετοχής.

Συμμετοχή στις συζητήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις (forums) του Motocikleta.Gr έχουν όλα τα μέλη του site, και στα οποία δεν έχει απαγορευτεί μόνιμα ή προσωρινά αυτή η δυνατότητα, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης σε αυτούς τους όρους στο παρελθόν. Η απαγόρευση αποστολής κειμένων στα forums του Motocikleta.Gr μπορεί να επεκταθεί αυτόματα σε νέα ονόματα χρήστη (usernames) στην περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από παλαιότερα μέλη στα οποία είχε απαγορευτεί η δυνατότητα αποστολής.

Σκοπός των συζητήσεις (forums).
Τα forums του Motocikleta.Gr αποτελούν έναν χώρο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του site. Εδώ κάθε μέλος του site μπορεί να θέσει ένα θέμα που το απασχολεί, είτε σε προσωπικό, είτε σε γενικότερο επίπεδο και να λάβει σχετικές με το θέμα του, απαντήσεις και σχόλια από τα άλλα μέλη


Επιτρεπόμενο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η αποστολή κειμένων που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων καθώς και κειμένων τα οποία είναι : ασαφή, ασύντακτα, χωρίς νόημα, αγενή, δυσφημιστικά, υβριστικά, χυδαία, προκλητικά, απειλητικά , ή κειμένων που αναφέρουν προσωπικά στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα καθώς και διευθύνσεις ηλεκτρονικές ή μη. Επίσης απαγορεύεται η αποστολή κειμένων που περιέχουν άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και κειμένων που μπορούν να προκαλέσουν οικονομική ή ηθική ζημία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης απαγορεύεται η αποστολή κειμένων πορνογραφικού ή παιδοφιλικού περιεχομένου.
Τα κείμενα τέλος θα πρέπει να κινούνται στα πλαίσια της νομιμότητας και στα χρηστά ήθη.

Αποκλεισμός ευθύνης
Το περιεχόμενο των κειμένων που περιέχονται στις συζητήσεις (forums) του Motocikleta.Gr, αποτελούν την προσωπική άποψη των αρθρογράφων τους και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ούτε και θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Το Motocikleta.Gr δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του υλικού αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες ή τα μέλη που συμμετέχουν στις συζητήσεις του Motocikleta.Gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας.
Κάθε νέο θέμα θα πρέπει να αποστέλλεται στην εκάστοτε αντίστοιχη κατηγορία. Σε περιπτώσεις που ένα θέμα εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες το θέμα θα πρέπει να αποστέλλεται στην κατηγορία εκείνη στην οποία αναφέρεται το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου. Τα θέματα που τοποθετούνται σε λανθασμένες κατηγορίες θα μεταφέρονται στην κατάλληλη κατηγορία από τους Συντονιστές / Διαχειριστές χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καταχώρησης θεμάτων σε λανθασμένες κατηγορίες από κάποιο μέλος θα διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα αποστολής θεμάτων στο συγκεκριμένο μέλος.
Αν κάποιο μέλος δυσκολεύεται να εντοπίσει την κατάλληλη κατηγορία για το θέμα του μπορεί να συμβουλευτεί Συντονιστές / Διαχειριστές του site μέσω προσωπικού μηνύματος.

Περιγραφικός τίτλος.
Ο τίτλος των νέων θεμάτων θα πρέπει να περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα το περιεχόμενο του θέματος.
Σε περίπτωση παραπλανητικών ή άσχετων τίτλων με το θέμα, οι τίτλοι θα διορθώνονται σύμφωνα με την γνώμη των Συντονιστών / Διαχειριστών του site.
Ο τίτλος θα πρέπει να είναι γραμμένος με πεζούς ελληνικούς χαρακτήρες. Απαγορεύεται η αναγραφή του τίτλου με κεφαλαίους χαρακτήρες καθώς και η χρήση Greeklish.


Έρευνα πριν την αποστολή - επανάληψη θεμάτων.
Πριν την αποστολή ενός νέου θέματος στα forums θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη άλλου αντιστοίχου θέματος τουλάχιστον στα 20 πιο πρόσφατα θέματα στην κατηγορία. Σε περίπτωση επανάληψης θέματος, το θέμα μπορεί να μεταφερθεί από τους Συντονιστές / Διαχειριστές (Moderators / Administrators) και να ενοποιηθεί με κάποιο αντίστοιχο ή να διαγραφεί.

Απαντήσεις σε Θέματα.
Τα κείμενα που αποστέλλονται ως απαντήσεις σε ήδη υπάρχον θέμα θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικές απαντήσεις ή σχόλια στο αρχικό θέμα και μόνο. Επίσης μπορούν να αποτελούν προσθήκες, ή διευκρινήσεις, να εκφράζουν συμφωνία ή διαφωνία με απαντήσεις που έχουν δοθεί, πάντα όμως στα πλαίσια του αρχικού θέματος. Απαντήσεις ή σχόλια που το πνεύμα τους είναι άσχετο με το αρχικό θέμα θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση, επίσης θα διαγράφονται απαντήσεις ή σχόλια που δεν προσφέρουν στην εξέλιξη της συζήτησης.Στην περίπτωση που ένα μέλος θέλει να αναφερθεί σε κάποιο θέμα σχετικό αλλά όχι άμεσα αναφερόμενο στο αρχικό, μπορεί μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων να αποστείλει το κείμενο του ως νέο θέμα.

Μορφοποίηση κειμένων.
Τα κείμενα που θα αποστέλλονται θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες (μικρά γράμματα). Η χρήση των κεφαλαίων χαρακτήρων θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να αποφεύγεται η συχνή χρήση λέξεων με κεφαλαία γράμματα.
Τα κείμενα θα πρέπει να είναι χωρισμένα σε παραγράφους και να δίνεται μεγάλη προσοχή στο να είναι ευανάγνωστα.
Η χρήση εργαλείων μορφοποίησης (έντονα γράμματα, πλάγια, υπογραμμισμένα, χρωματισμένα κλπ) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τονίσουν κάποιο σημείο του κειμένου και δεν πρέπει να καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση από το 30% του συνολικού κειμένου του θέματος, της απάντησης ή του σχολίου. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος θέλει να αναφερθεί σε προηγούμενο post κάποιο μέλους θα πρέπει να το αναγράφει στον τίτλο του κειμένου του, αλλά όχι να το παραθέτει ολόκληρο. Η χρήση Greekligh (ελληνική γλώσσα γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες) απαγορεύεται και τα κείμενα που γράφονται με αυτό τον τρόπο θα διαγράφονται.

Συμπεριφορά - Προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Τα μέλη του Motocikleta.Gr που επιθυμούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις του site, θα πρέπει να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη αλλά ταυτόχρονα να σέβονται τις απόψεις των άλλων μελών. Τα μέλη έχουν κάθε δικαίωμα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, να προσθέσουν, ή να απορρίψουν τις απόψεις των άλλων, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να προβούν σε άμεσους ή έμμεσους χαρακτηρισμούς άλλων μελών ή των απόψεων που αυτά εκφράζουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσωπική αντιπαράθεση μελών ή ομάδας μελών εντός του χώρου συζητήσεων του Motocikleta.Gr

Συντονιστές / Διαχειριστές (Moderators / Administrators)

Οι συντονιστές και οι διαχειριστές του Motocikleta.Gr έχουν την αρμοδιότητα για την τήρηση των παρόντων όρων από τα μέλη του Motocikleta.Gr. Οι συντονιστές και οι διαχειριστές του site δεν έχουν την υποχρέωση να δικαιολογήσουν ή να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους έναντι των μελών του site. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος διαπιστώσει υπέρβαση των παρόντων όρων από κάποιον συντονιστή (moderator) μπορεί να επικοινωνήσει με τον ίδιο μέσω προσωπικού μηνύματος προκειμένου να διευθετήσει το θέμα του και στην περίπτωση που το θέμα δεν μπορεί να διευθετηθεί να το αναφέρει στους διαχειριστές του Motocikleta.Gr.

Ελευθερία Λόγου.
Τα forums του Motocikleta.Gr όσο και το ίδιο το Motocikleta.Gr δεν είναι δημόσιος χώρος. Το Motocikleta.Gr αποτελεί ιδιωτικό χώρο στον οποίο όμως δίνεται δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας στα μέλη του, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με την κρίση και τους όρους των ιδιοκτητών του. Οι προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή οι όροι χρήσης του site και οι οποιοιδήποτε ειδικοί όροι, όπως οι όροι συμμετοχής στα forums του, ορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους ιδιοκτήτες αυτού του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε διαφωνία κάποιου μέλους με τους όρους αυτούς καθιστά απαγόρευση στην πρόσβασή του στο site ή την αντίστοιχη λειτουργία του.

Αποτυχία συμμόρφωσης .
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί είτε κατ' επανάληψη, είτε σε μεγάλη έκταση τους όρους συμμετοχής στις συζητήσεις (forums) του Motocikleta.Gr. Οι Συντονιστές / Διαχειριστές του site έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν ή να διαγράψουν τα κείμενα του μέλους, καθώς και να απαγορεύσουν την δυνατότητα αποστολής κειμένων, ή και να διαγράψουν το μέλος ολοκληρωτικά. Οι απαγορεύσεις πρόσβασης στην συγκεκριμένη λειτουργία ή ακόμα και στην πρόσβαση στο site μπορούν επεκταθούν αυτόματα σε νέα ονόματα χρήστη (usernames) στην περίπτωση που οι Συντονιστές / Διαχειριστές του site έχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από παλαιότερα μέλη στα οποία είχε απαγορευτεί η δυνατότητα αποστολής.